ZDROJE OSVĚTLENÍ , MĚNIČE NAPĚ  

 

Pro výjezdy na kopce  jako nedílnou součást  výzbroje vozíme také různé zdroje

osvětlení. Již  dříve , kdy  ještě  nebyl  takový  výběr  např. ledkových  svítilen ,

tak  jsem si sám  vyráběl  různá  osvětlení  z  diod LED. Tehdy  ještě  byly diody

poměrně dost  drahé ale  byl to moderní z působ , jak co nejvíce ušetřit na  spo-

třebě z chemických zdrojů. Nejčastěji   používáme  malé  osvětlovací  lampičky

s  diodami  LED , kde se  příslušným  předřadným odporem  dle  Ohmova  zákona

nastaví  přiměřený  proud  tak aby nedocházelo k poškození  případně k úplnému

zničení LED jak je tomu např. u současných výrobků na trhu , které jsou levnější

a nemají ani žádný předřadný odpor. Hlavně aby zákazníka přilákalo velmi inten-

zivní světlo různých  svítilen. Sám jsem si některé  již musel opravit  a vyměnit

LED diodu a  přidat  předřadný  odpor.

 

            několik druhů osvětlovacích lampiček s diodami  LED

   Na  obrázku  vidíte  různé  druhy  osvětlovacích  lampiček , které  jsou

   snadno  vyrobené  z Cuprextitu , čili z  desek na výrobu plošných spojů.

 

  Svítidlo plně nahradí svitem malou zářivku  6 až 8 W. Odběr 150 mA  max.

 

 

  Jako další zdroj osvětlení používáme různé zářivky ,které napájíme buď

  napětím 12V nebo 6 V. Pro napájení 6V používám vyrobený  měnič z 12V

  na 6 V , běžně se k tomu používá stabilizátor  TS 7806.  Důležité je aby

  obvod byl velmi dobře chlazen vhodným  chladičem.Odběr zářivek se po-

  hybuje od 300 mA  až do 500 mA podle  druhu  měniče  a  délky trubice.

  Trubice  jsou  malé  6 až 8 W.

 

   

  Měnič z 12 V  na 6 V s  použitím  obvodu  TS 7806  je velmi  jednoduchý

  a spolehlivý. Je hlavně velmi důležité ho pořádně chladit jinak by hrozilo

  poškození.Srazit napětí z  12 V na 6 V to už je opravdu znát na tepelných

  ztrátách , tudíž je to nutné chladit a chladit !!!! Na obrázku níže uvádím

  tento měnič. Zapojení je dle  doporučení  výrobce a najdete  ho  běžně v

  katalogu  např. fy   GM  ELECTRONIC.

 

    Měníč  z  12 V  na  6 V  pro   zářivky  s   odběrem   300  až  400  mA

  

 

        

   Na   obrázku  je   spodní   část   měniče  a   vidíte , že je skutečně   použitý 

   velký  chladič  pro  chlazení   obvodu  TS 7806.

      

  Ještě bych chtěl připomenout  ,že některé zářivky  byly  určené  pro  napájení

  čtyřmi  články  AA , tedy  celkem na napětí 6 V. Uvnitř  zářivek je  zabudován 

  měníč na střídavé  vyšší  napětí , tak aby zapálilo trubici zářivky. Proto  jsem

  tyto  zářivky  předělal  na  externí napájení  6 V . Pokud  použijeme  napájení

  z akumulátoru 12 V je jasné že je nutné toto napětí snížit  na  potřebných 6 V.

  Proto používám  měnič nebo redukci napětí z 12 V na 6 V.To jen na vysvětlení.

 

   Níže  uvádím  schema   zapojení   obvodu  TS 7806 .

 

  

                       

   Nejmodernější zdroje osvětlení s LED

  V současné době bych řekl , že nejlepší způsob osvětlení jsou

  pásky s diodami LED , které  jsou  zpravidla  na cívce  v délce 

  cca 5m .Napájecí napětí je 12V a je možno v určitém postupu

  nastřihat  různé  délky a takto je  použít např. jako  osvětlení

  kuchyňských linek, nebo také různých barů  případně i jiných

  prostor např. chodeb a různých místností. Snadno se montují.

  Např.je velmi vhodné jako nosný materíál pro tyto samolepící

  pásky s LED  diodami použít např. bílou elektroinstalační lištu

  pro umístění kabelů. Zpravidla  postačí  horní  část  zakrývací

  elektroinstalační lišty.Většina z Vás se již s tím setkala a proto

  to určitě velmi dobře znáte.K daným účelům taková horní část

  velmi dobře poslouží. Vidíte to např. na obrázku viz. níže.

 

 V horní části obrázku je svítidlo z LED pásky v počtu 21 diod, které

 má spotřebu 95 mA a intenzivně svítí. Výhodou těchto diod je velký

 úhel dopadu světla. Toto  svítidlo plně  nahradí  např. zářivku 8 W

 kterou např. používají motoristé v karavanech na svícení v běžném

 rozvodu 12 V nebo u nákladních aut 24 V. Spotřeba je cca 5 x nižší.

 Nastřihnutá páska v déce cca 345 mm je po stažení ochranné pásky

 ze samolepící folie vlepena s LED diodami do horní části bílé elektro-

 instalační lišty , která je na každé  straně  o něco  delší. Po vlepení

 folie  s LED  diodami na  jedné  straně  připájíme  např. miniaturní

dvoulinku  správnou polaritou plus a mínus  12 V.  Dvoulinku v místě

připájení ještě pro jistotu zafixujeme lepící pistolí tak aby odolávala

mechanickému  namáhání. Na krajích  lišty která  je delší  jak  folie

můžeme vyvrtat díry průměru 3 až 5 mm pro snadné upevnění šrouby

případně pro snadné zavěšení na lanko nebo drát.Tím je celé svítidlo

hotové a připravené k použití. 

 

Tím nejsou všechny možnosti vyčerpány.Vývoj LED svítivých diod jde

neustále kupředu a dnešní výkonové  LED  1W , 3 W a více , případně

celé  čipy z  několika  LED diod  nabízejí  široké  možnosti ve  výrobě

osvětlovacích  těles do  bytů , kanceláří , restaurací  apod.  Velký

význam mají také v  automobilovém  průmyslu . Moderní  motorová

vozidla mají  výkonné diody nejen v zadních osvětlovacích tělesech

ale také i v předních atd...Vzhledem k dlouhé životnosti a úsporám

to vidíme i u nákladních automobilů a železničních vozidel, kde tyto

LED  diody slouží jako obrysová nebo koncová světla. Všechny  tyto

výrobky z LED diod mají  jeden  společný jmenovatel a to je úžasná

úspora el. energie. Mnoho možností a způsobů na toto téma najdete

na internetu na různých stránkách s odkazy  apod. 

 

   Svítidla  LED  novinky              Osvětlovací lampy v Lipníku ss 

 

   IMAO  Electric      Velké    Meziříčí  -   Světelné studium moderních svítidel 

             ss            Svítidla   LED 

 

 
    
 
  

    Přenosná halogenová nabíjecí svítilna

                   typ   3810 

 

 

 

   Mnozí z Vás vlastní tuto velmi praktickou halogenovou svítilnu typ 3810

   která je napájena  akumulátorem  typu  Bencell , který  má  napětí  6 V

   o kapacitě 4,2 Ah. Akumulátor je uzavřený , olověnný a potřebuje aspoň

   základní  údržbu  a to je stále  mít  akumulátor v  nabitém  stavu. Pokud

   tak tomu není , dochází k poškození akumulátoru a projeví se to tím , že

   jej už nikdy nenabijete na požadované napětí 6 V. Platí tedy zásada , že

   nutné dobíjet a dobíjet.

 

   POZNÁMKA : Poněvadž  v poslední  době jsem obdržel několik dotazů , kde

   je možné zakoupit náhradní Akumulátor za typ BENCELL , který se používá

   i v akumulátorových svítilnách na 6 V. Je to akumulátor  EMOS , který plně

   nahradí původní AKU ve svítilně. Rovněž má 6 V / 4,2 Ah. Tento náhradní

   akumulátor můžete objednat  na stránkách : AKUMULATOR  EMOS 

   Nebo  můžete  koupit  přímo a velmi  za dobrou cenu v prodejně  IMAO  ve

   Velkém Meziříčí.   www.imaocz.cz/

 

 

Vyhledávání

 

      CUPREXTIT

 

Je  velmi  vhodný  nejen  pro  užití

a  výrobu  desek  s  plošnými  spoji

ale také  pro  výrobu různých  stíně-

ných  krabiček   nebo  např.  těles

pro  osvětlovací lampičky s diodami

LED apod. viz. článek " ZDROJE  A

OSVĚTLENÍ  NA   PORTEJBLU ".

Výroba je snadná , jednotlivé stěny

se spájí a vznikne tak  velmi pevná

krabička vhodná i pro výrobu různých

předzesilovačů a odstíněných  bloků

u složitějších  zařízení.

 

 

   MĚNIČ   DC / AC  150  W

Velmi vhodný a praktický do terénu 

je   také   měnič  z   12 V  na  230 V

50 Hz   kterými  je  možno  napájet

některé  spotřebiče  na  síť  tedy na

230 V. Tyto měniče 150 W ,případně

300 W i  více , lze běžně  koupit . Je

v současné době velký  výběr a  jsou

spolehlivé. 

 

 Měnič 150 W  z 12 V na 230 V / 50 Hz

   

     Pohled  z  boku  na   měnič

 

Porovnáte-li velikost měniče a velikost

napájecího konektoru , který se běžně

zasune např.do zásuvky zapalovače na

palubní desce automobilu ,tak vidíte ,

že  měnič má celkem malé rozměry.

     Svítidlo LED

  Detail zobrazení

  Jedná se o svítidlo z LED

  pásků nalepené do elektro-

  instalační plastové lišty.

 

 

 

  Zájemci o LED pásky si mohou

   tyto  objednat za  rozumnou

    cenu na adrese :

   Elektronické součástky

        a   stavebnice 

          Jan  Horký

         K  Haltýři  6

  594 01  Velké  Meziříčí 

      webová   adresa  : 

 Možnost zakoupení barevných LED

 pásků i pro ruzné barevné efekty

 a osvětlení.  Červená , modrá ,

 zelená , žlutá a bílá.

www.stavebnice.webpark.cz/

 

       e- mailová adresa :

      component@volny.cz

 

     

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode